Prosjektinformasjon

Sted​: Lørjekaja, Fredrikstad sentrum, Østfold.

Tidsrom: Oppstart 09. desember 2019 og ferdigstillelse våren 2021. ​

Prosjekttype: Bolig og næring 

Byggherre:​ Værste AS

Totalentreprenør​: Backe Østfold AS 

Arkitekt: Einar Jarmund og Co AS

 

Planområdet Lørjekaja består av tre bygg: Smia (ferdigstilt 2010), hvor Høgskolen i Østfold avd. ingeniørfag holder til, Dreieværste og Maskinhallen. Navnet Lørjekaja kommer fra “Lørja” som fraktet ansatte til og fra FMV og hadde sin kai i dette området.

Dreieværste blir et kombinasjonsprosjekt med næringsarealer i plan 1-3 og boliger i plan 4-6. Realiseringen av Dreieværste gir mulighet for en utvidelse av Høgskolen i Østfold. Avdeling for Helse- og velferd skal etablere et nytt ferdighets- og simuleringssenter i plan 3. Dette blir en spennende arena for innovasjon og opplæring i helsefagene, og senteret etableres i samarbeid med Fredrikstad kommune. I plan 1 og 2 skal det etableres kontor- og næringsarealer.

Boligene i plan 4-6 blir en kombinasjon av mindre studioleiligheter med utsikt mot elven og større leiligheter med balkong mot syd og utsikt mot vannet. Boligene vil få en felles takhage med svært gode lysforhold.

Med kombinasjonen av boliger i de øverste etasjene og næringsarealer under blir det mennesker og liv i bygget hele døgnet. Dette er viktig for å skape sammenhengende byliv fra Værste Brygge og til gjestehavnen. Som del av prosjektet oppgraderes kaifronten og bryggepromenaden, samt at parkområdet fra Værste Brygge videreføres med benker, grøntområder og lekeapparater. Boligene gjør at prosjektet med tilhørende infrastrukturkostnader er gjennomførbart.

Nøkkeltall

Nøkkeltall Enhet Enhet
Brutto gulvareal 9600 m2
Tomtestørrelse 11195 m2
Område for lagring 573 m2
     
Beregnet strømforbruk 108 kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi 0 kWh/m2
     
Beregnet vannforbruk 30 m3/person/år
BREEAM-NOR klasse Very good  
BREEAM-NOR score 58,6  

Aktører